• อินเวอร์เตอร์แบบออนกริดขนาด 5KW พร้อมที่เก็บพลังงาน

  ผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อพลังงานสีเขียว

  Loading

  Think Green, Live Green
  ● Priority Mode PV/ Grid/ Battery
  ● Pure Sine Wave output
  ● MPPT Charging Technology
  ● Display unit for easy control and monitor
  ● Support Parallel operation Upto 9 units
  ● Multiple Usage Modes: Grid-Tied / Off-Grid / Grid-Tied with Battery Backup

 • เครื่องช่วยฟังแบบสเตอริโอไร้สาย

  ผู้ผลิตเครื่องมือเพื่อสุขภาพ

  Loading

  นำเสียงอันไพเราะมาสู่ชีวิตของคุณ 
  ● สเตอริโอไร้สาย (True Wireless Stereo:TWS)
  ● มี 16 ช่องสัญญาณ
  ● สามารถใช้ร่วมกับแอปพลิเคชั่น
  ● มี 3 โหมดประเภท สำหรับการฟัง
  ● สายชาร์จ Type -C
  ● ลดเสียงรบกวนขั้นสูง
  ● ไมโครโฟนสองทิศทาง
  ● การรู้จำเสียงขั้นสูง
  ● การปรับความถี่มิลลิวินาที
  ● ปรับระดับเสียงได้เฉพาะเจาะจงสำหรับหูแต่ละข้าง

 • สถานีพลังงาน 7500W

  สถานีพลังงานไฮบริด
 • เครื่องช่วยฟังแบบActive

  เครื่องช่วยฟังบลูทูธ

  Loading

  นำเสียงอันไพเราะมาสู่ชีวิตของคุณ
  ● เครื่องช่วยฟังแบบใส่รอบคอ
  ● ใช้งานได้กับแอปพลิเคชั่น
  ● มี 3 โหมดการฟัง
  ● ชาร์จโดย Micro USB
  ● การลดเสียงรบกวนขั้นสูง
  ● ไมโครโฟนสองทิศทาง
  ● ปรับปรุงการรู้จำเสียง
  ● การปรับความถี่มิลลิวินาที
  ● ปรับระดับเสียงสำหรับหูข้างใดข้างหนึ่งได้

 • สถานีไฟฟ้า 1500W 24V

  ผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อพลังงานสีเขียว

  Loading

  คิดรักโลก, ใช้พลังงานสีเขียว
  ● แบบพกพา
  ● ใช้งานได้หลากหลาย
  ● ทนต่อสภาพอากาศ
  ● มีการสอนแบบ DIY ให้
  ● MPPT ในตัว & อินเวอร์เตอร์
  ● การชาร์จมากเกินไป & ป้องกันความร้อน

 • เครื่องช่วยฟังขนาดพกพา

  เครื่องช่วยฟังบลูทูธ

  Loading

  นำเสียงอันไพเราะมาสู่ชีวิตของคุณ
  ● มีขนาดพกพา
  ● ใช้งานได้กับแอปพลิเคชั่น
  ● มี 3 โหมดการฟัง
  ● ชาร์จโดย Micro USB
  ● การลดเสียงรบกวนขั้นสูง
  ● ปรับปรุงการรู้จำเสียง
  ● การปรับความถี่มิลลิวินาที
  ● ปรับระดับเสียงสำหรับหูข้างใดข้างหนึ่งได้