โซลูชั่น IoT

 • เซนเซอร์และ bridge IoT

  ผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อพลังงานสีเขียว
  [pvc_stats postid="9963" increase="1" show_views_today="1"]

  Think Green, Live Green
  Sensor
  ● Temperature Sensor
  ● Humidity Sensor
  ● Sound Detection
  ● Light Detection

  Bridge
  ● Network Topology
  ● Max Device Support 19 (1 Bridge & 18 Sensors)