อินเวอร์เตอร์

 • อินเวอร์เตอร์แบบออนกริดขนาด 5KW พร้อมที่เก็บพลังงาน

  ผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อพลังงานสีเขียว

  Loading

  Think Green, Live Green
  ● Priority Mode PV/ Grid/ Battery
  ● Pure Sine Wave output
  ● MPPT Charging Technology
  ● Display unit for easy control and monitor
  ● Support Parallel operation Upto 9 units
  ● Multiple Usage Modes: Grid-Tied / Off-Grid / Grid-Tied with Battery Backup

 • ตัวควบคุมสำหรับตัวชารจ์พลังงานแสงอาทิตย์ 10A

  ผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อพลังงานสีเขียว

  Loading

  Think Green, Live Green
  ● App Compatible
  ● Automatic detection of voltage
  ● Suitable for small solar energy system
  ● Overloading & Short-circuit Protection
  ● Under Voltage & Over-charging Protection
  ● Reverse Discharging & Reverse-polarity Protection
  ● Prolong battery life cycle and keep the load working
  ● Data collecting & management via the wireless function

 • รีโมทคอนโทรลบลูทูธสำหรับอินเวอร์เตอร์

  ผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อพลังงานสีเขียว

  Loading

  คิดรักโลก, ใช้พลังงานสีเขียว
  ● รองรับแอปพลิเคชัน
  ● การป้องกันด้วยรหัสผ่าน
  ● มีการสอนให้สามารถทำเองได้
  ● ติดตั้งง่ายและสะดวก
  ● การเชื่อมต่อบลูทูธ 4.0
  ● การเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่อง
  ● ค่าบำรุงรักษาถูก
  ● การรวบรวมและจัดการข้อมูลผ่านฟังก์ชันไร้สาย

 • ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ 350W

  ผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อพลังงานสีเขียว

  Loading

  คิดรักโลก, ใช้พลังงานสีเขียว
  ● ดีไซน์กะทัดรัด
  ● รองรับโหมดบายพาส
  ● หน้าจอแสดงสถานะ LCD
  ● การแปลงไปกลับระหว่าง AC และ DC
  ● มีแอปพลิเคชั่นรองรับทั้ง Android และ IOS
  ● ระบบป้องกันความร้อนและการชารจ์เกินกำหนด

 • อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 1500W

  ผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อพลังงานสีเขียว

  Loading

  คิดรักโลก, ใช้พลังงานสีเขียว
  ● ดีไซน์กะทัดรัด
  ● รองรับโหมดบายพาส
  ● หน้าจอแสดงสถานะ LCD
  ● การแปลงไปกลับระหว่าง AC และ DC
  ● มีแอปพลิเคชั่นรองรับทั้ง Android และ IOS
  ● ระบบป้องกันความร้อนและการชารจ์เกินกำหนด

 • อินเวอร์เตอร์แบบกริดไทด์ 300W

  ผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อพลังงานสีเขียว

  Loading

  คิดรักโลก, ใช้พลังงานสีเขียว
  ● ดีไซน์กะทัดรัด
  ● รองรับโหมดบายพาส
  ● หน้าจอแสดงสถานะ LCD
  ● การแปลงไปกลับระหว่าง AC และ DC
  ● มีแอปพลิเคชั่นรองรับทั้ง Android และ IOS
  ● ระบบป้องกันความร้อนและการชารจ์เกินกำหนด