ไฟถนนไฮบริด

 • ไฟฟถนน LED 150W สำหรับอุตสาหกรรมรูปแบบ UFO

  ผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อพลังงานสีเขียว
  [pvc_stats postid="7916" increase="1" show_views_today="1"]

  คิดรักโลก, ใช้พลังงานสีเขียว
  ● ทนต่อสภาพอากาศ
  ● ทนต่อการกัดกร่อน
  ● ระบบตั้งเวลาแบบปรับได้
  ● ไฟถนนแบบพอเพียง
  ● ปรับความสว่างของไฟ LED อัตโนมัติ
  ● ลดแสงอัตโนมัติตามแรงดันไฟฟ้า

 • ระบบไฟถนนไฮบริด

  ผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อพลังงานสีเขียว

  Loading

  คิดรักโลก, ใช้พลังงานสีเขียว
  ● ทนต่อสภาพอากาศ
  ● ระบบตั้งเวลาแบบปรับได้
  ● MPPT + รวมแบตเตอรี่
  ● ไฟถนนแบบพอเพียง
  ● ปรับความสว่างของไฟ LED อัตโนมัติ
  ● อัตโนมัติ + ระบบทำลายกลไก

 • ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์

  ผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อพลังงานสีเขียว

  Loading

  คิดรักโลก, ใช้พลังงานสีเขียว
  ● ทนต่อสภาพอากาศ
  ● ทนต่อการกัดกร่อน
  ● ระบบตั้งเวลาแบบปรับได้
  ● ไฟถนนแบบพอเพียง
  ● ปรับความสว่างของไฟ LED อัตโนมัติ
  ● ลดแสงอัตโนมัติตามแรงดันไฟฟ้า

 • ไฟถนน LED 20W

  ผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อพลังงานสีเขียว

  Loading

  คิดรักโลก, ใช้พลังงานสีเขียว
  ● ทนต่อสภาพอากาศ
  ● ทนต่อการกัดกร่อน
  ● ระบบตั้งเวลาแบบปรับได้
  ● ไฟถนนแบบพอเพียง
  ● ปรับความสว่างของไฟ LED อัตโนมัติ
  ● ลดแสงอัตโนมัติตามแรงดันไฟฟ้า

 • ไฟถนน LED 56W

  ผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อพลังงานสีเขียว

  Loading

  คิดรักโลก, ใช้พลังงานสีเขียว
  ● ทนต่อสภาพอากาศ
  ● ทนต่อการกัดกร่อน
  ● ระบบตั้งเวลาแบบปรับได้
  ● ไฟถนนแบบพอเพียง
  ● ปรับความสว่างของไฟ LED อัตโนมัติ
  ● ลดแสงอัตโนมัติตามแรงดันไฟฟ้า