เครื่องช่วยฟัง MFi

 • เครื่องช่วยฟังMFiแบบต่อลำโพงเข้าช่องหู RIC

  เครื่องช่วยฟัง MFi

  Loading

  นำเสียงอันไพเราะมาสู่ชีวิตของคุณ
  ● ใช้ได้กับ iPhone
  ● ใช้พลังงานต่ำ
  ● มีการสตรีมเสียง
  ● มีการตั้งค่าสภาพแวดล้อมและเอียร์บัด
  ● ปรับระดับเสียงสำหรับหูข้างใดข้างหนึ่งได้

 • เครื่องช่วยฟังMFiแบบทัดหลังหูมีลำโพงในช่องหู สีดำ

  เครื่องช่วยฟัง MFi

  Loading

  นำเสียงอันไพเราะมาสู่ชีวิตของคุณ
  ● ใช้ได้กับ iPhone
  ● ใช้พลังงานต่ำ
  ● ​สามารถชาร์จซ้ำได้
  ● มีการสตรีมเสียง
  ● มีการตั้งค่าสภาพแวดล้อมและเอียร์บัด
  ● ปรับระดับเสียงสำหรับหูข้างใดข้างหนึ่งได้

 • เครื่องช่วยฟังMFiแบบทัดหลังหูมีลำโพงในช่องหู สีดำเงิน

  เครื่องช่วยฟัง MFi

  Loading

  นำเสียงอันไพเราะมาสู่ชีวิตของคุณ
  ● ใช้ได้กับ iPhone
  ● ใช้พลังงานต่ำ
  ● ​สามารถชาร์จซ้ำได้
  ● มีการสตรีมเสียง
  ● มีการตั้งค่าสภาพแวดล้อมและเอียร์บัด
  ● ปรับระดับเสียงสำหรับหูข้างใดข้างหนึ่งได้