เครื่องช่วยฟังแบบเชื่อมต่อคลาวน์

 • เครื่องช่วยฟังเชื่อมต่อคลาวน์แบบจิ๋วใส่ในรูหู CIC (เฉพาะข้างขวา)

  เครื่องช่วยฟังแบบเชื่อมต่อคลาวน์

  Loading

  นำเสียงอันไพเราะมาสู่ชีวิตของคุณ
  ● แบบจิ๋วใส่ในรูหู CIC
  ● มีบริการคลาวด์
  ● ไมโครโฟนแบบมีทิศทาง
  ● มี 8 ช่องสัญญาณ / 6 โปรแกรม
  ● รองรับบลูทูธ และแอปพลิเคชั่น
  ● มี Voice Ranger / การลดเสียงก้อง
  ●โครงสร้างที่ทนทานสำหรับ SecureTec ระดับมาตรฐาน IP65

 • เครื่องช่วยฟังเชื่อมต่อคลาวน์แบบจิ๋วใส่ในรูหู CIC (เฉพาะข้างซ้าย)

  เครื่องช่วยฟังแบบเชื่อมต่อคลาวน์

  Loading

  นำเสียงอันไพเราะมาสู่ชีวิตของคุณ
  ● แบบจิ๋วใส่ในรูหู CIC
  ● มีบริการคลาวด์
  ● ไมโครโฟนแบบมีทิศทาง
  ● มี 8 ช่องสัญญาณ / 6 โปรแกรม
  ● รองรับบลูทูธ และแอปพลิเคชั่น
  ● มี Voice Ranger / การลดเสียงก้อง
  ●โครงสร้างที่ทนทานสำหรับ SecureTec ระดับมาตรฐาน IP65

 • เครื่องช่วยฟังเชื่อมต่อคลาวน์แบบเต็มช่องหู ITC (เฉพาะข้างขวา)

  เครื่องช่วยฟังแบบเชื่อมต่อคลาวน์

  Loading

  นำเสียงอันไพเราะมาสู่ชีวิตของคุณ
  ● แบบเต็มช่องหู ITC
  ● มีบริการคลาวด์
  ● ไมโครโฟนแบบมีทิศทาง
  ● มี 8 ช่องสัญญาณ / 6 โปรแกรม
  ● รองรับบลูทูธ และแอปพลิเคชั่น
  ● มี Voice Ranger / การลดเสียงก้อง
  ●โครงสร้างที่ทนทานสำหรับ SecureTec ระดับมาตรฐาน IP65

 • เครื่องช่วยฟังเชื่อมต่อคลาวน์แบบทัดหลังหู

  เครื่องช่วยฟังแบบเชื่อมต่อคลาวน์

  Loading

  นำเสียงอันไพเราะมาสู่ชีวิตของคุณ
  ● แบบทัดหลังหู
  ● มีบริการคลาวด์
  ● ไมโครโฟนแบบมีทิศทาง
  ● มี 8 ช่องสัญญาณ / 6 โปรแกรม
  ● รองรับบลูทูธ และแอปพลิเคชั่น
  ● มี Voice Ranger / การลดเสียงก้อง
  ●โครงสร้างที่ทนทานสำหรับ SecureTec ระดับมาตรฐาน IP65

 • เครื่องช่วยฟังเชื่อมต่อคลาวน์แบบเต็มช่องหู ITC (เฉพาะข้างซ้าย)

  เครื่องช่วยฟังแบบเชื่อมต่อคลาวน์

  Loading

  นำเสียงอันไพเราะมาสู่ชีวิตของคุณ
  ● แบบเต็มช่องหู ITC
  ● มีบริการคลาวด์
  ● ไมโครโฟนแบบมีทิศทาง
  ● มี 8 ช่องสัญญาณ / 6 โปรแกรม
  ● รองรับบลูทูธ และแอปพลิเคชั่น
  ● มี Voice Ranger / การลดเสียงก้อง
  ●โครงสร้างที่ทนทานสำหรับ SecureTec ระดับมาตรฐาน IP65

 • เครื่องช่วยฟังเชื่อมต่อคลาวน์แบบเต็มช่องหู ITC (เฉพาะข้างซ้าย)

  เครื่องช่วยฟังแบบเชื่อมต่อคลาวน์

  Loading

  นำเสียงอันไพเราะมาสู่ชีวิตของคุณ
  ● แบบเต็มช่องหู ITC
  ● มีบริการคลาวด์
  ● ไมโครโฟนแบบมีทิศทาง
  ● มี 8 ช่องสัญญาณ / 6 โปรแกรม
  ● รองรับบลูทูธ และแอปพลิเคชั่น
  ● มี Voice Ranger / การลดเสียงก้อง
  ●โครงสร้างที่ทนทานสำหรับ SecureTec ระดับมาตรฐาน IP65