เครื่องช่วยฟังบลูทูธ

 • เครื่องช่วยฟังแบบสเตอริโอไร้สาย

  ผู้ผลิตเครื่องมือเพื่อสุขภาพ

  Loading

  นำเสียงอันไพเราะมาสู่ชีวิตของคุณ 
  ● สเตอริโอไร้สาย (True Wireless Stereo:TWS)
  ● มี 16 ช่องสัญญาณ
  ● สามารถใช้ร่วมกับแอปพลิเคชั่น
  ● มี 3 โหมดประเภท สำหรับการฟัง
  ● สายชาร์จ Type -C
  ● ลดเสียงรบกวนขั้นสูง
  ● ไมโครโฟนสองทิศทาง
  ● การรู้จำเสียงขั้นสูง
  ● การปรับความถี่มิลลิวินาที
  ● ปรับระดับเสียงได้เฉพาะเจาะจงสำหรับหูแต่ละข้าง

 • เครื่องช่วยฟังแบบActive

  เครื่องช่วยฟังบลูทูธ

  Loading

  นำเสียงอันไพเราะมาสู่ชีวิตของคุณ
  ● เครื่องช่วยฟังแบบใส่รอบคอ
  ● ใช้งานได้กับแอปพลิเคชั่น
  ● มี 3 โหมดการฟัง
  ● ชาร์จโดย Micro USB
  ● การลดเสียงรบกวนขั้นสูง
  ● ไมโครโฟนสองทิศทาง
  ● ปรับปรุงการรู้จำเสียง
  ● การปรับความถี่มิลลิวินาที
  ● ปรับระดับเสียงสำหรับหูข้างใดข้างหนึ่งได้

 • เครื่องช่วยฟังขนาดพกพา

  เครื่องช่วยฟังบลูทูธ

  Loading

  นำเสียงอันไพเราะมาสู่ชีวิตของคุณ
  ● มีขนาดพกพา
  ● ใช้งานได้กับแอปพลิเคชั่น
  ● มี 3 โหมดการฟัง
  ● ชาร์จโดย Micro USB
  ● การลดเสียงรบกวนขั้นสูง
  ● ปรับปรุงการรู้จำเสียง
  ● การปรับความถี่มิลลิวินาที
  ● ปรับระดับเสียงสำหรับหูข้างใดข้างหนึ่งได้

 • เครื่องขยายการได้ยินโดยการนำเสียงผ่านกระดูก

  เครื่องช่วยฟังบลูทูธ

  Loading

  นำเสียงอันไพเราะมาสู่ชีวิตของคุณ
  ● เครื่องช่วยฟังติดตั้งอยู่รอบคอ
  ● ใช้ได้กับแอปพลิเคชั้น
  ● มีโหมดการฟัง 3 โหมด
  ● ชาร์จได้โดย Micro USB
  ● การลดเสียงรบกวนขั้นสูง
  ● ไมโครโฟนสองทิศทาง
  ● ปรับปรุงการรู้จำเสียง
  ● การปรับความถี่มิลลิวินาที
  ● ปรับระดับเสียงสำหรับหูข้างใดข้างหนึ่ง

 • เครื่องช่วยฟังแบบปรับระดับเสียงคู่ ขนาดพกพา

  เครื่องช่วยฟังบลูทูธ

  Loading

  นำเสียงอันไพเราะมาสู่ชีวิตของคุณ
  ● ขนาดพกพา
  ● ใช้งานได้กับแอปพลิเคชั่น
  ● มี 3 โหมดการฟัง
  ● ชาร์จโดย Micro USB
  ● การลดเสียงรบกวนขั้นสูง
  ● ปรับปรุงการรู้จำเสียง
  ● ปรับระดับเสียงสำหรับหูข้างใดข้างหนึ่งได้