ผู้ผลิตเครื่องมือเพื่อสุขภาพ

 • เครื่องช่วยฟังแบบสเตอริโอไร้สาย

  ผู้ผลิตเครื่องมือเพื่อสุขภาพ

  Loading

  นำเสียงอันไพเราะมาสู่ชีวิตของคุณ 
  ● สเตอริโอไร้สาย (True Wireless Stereo:TWS)
  ● มี 16 ช่องสัญญาณ
  ● สามารถใช้ร่วมกับแอปพลิเคชั่น
  ● มี 3 โหมดประเภท สำหรับการฟัง
  ● สายชาร์จ Type -C
  ● ลดเสียงรบกวนขั้นสูง
  ● ไมโครโฟนสองทิศทาง
  ● การรู้จำเสียงขั้นสูง
  ● การปรับความถี่มิลลิวินาที
  ● ปรับระดับเสียงได้เฉพาะเจาะจงสำหรับหูแต่ละข้าง

 • เครื่องช่วยฟังแบบActive

  เครื่องช่วยฟังบลูทูธ

  Loading

  นำเสียงอันไพเราะมาสู่ชีวิตของคุณ
  ● เครื่องช่วยฟังแบบใส่รอบคอ
  ● ใช้งานได้กับแอปพลิเคชั่น
  ● มี 3 โหมดการฟัง
  ● ชาร์จโดย Micro USB
  ● การลดเสียงรบกวนขั้นสูง
  ● ไมโครโฟนสองทิศทาง
  ● ปรับปรุงการรู้จำเสียง
  ● การปรับความถี่มิลลิวินาที
  ● ปรับระดับเสียงสำหรับหูข้างใดข้างหนึ่งได้

 • เครื่องช่วยฟังขนาดพกพา

  เครื่องช่วยฟังบลูทูธ

  Loading

  นำเสียงอันไพเราะมาสู่ชีวิตของคุณ
  ● มีขนาดพกพา
  ● ใช้งานได้กับแอปพลิเคชั่น
  ● มี 3 โหมดการฟัง
  ● ชาร์จโดย Micro USB
  ● การลดเสียงรบกวนขั้นสูง
  ● ปรับปรุงการรู้จำเสียง
  ● การปรับความถี่มิลลิวินาที
  ● ปรับระดับเสียงสำหรับหูข้างใดข้างหนึ่งได้

 • เครื่องช่วยฟังเชื่อมต่อคลาวน์แบบจิ๋วใส่ในรูหู CIC (เฉพาะข้างขวา)

  เครื่องช่วยฟังแบบเชื่อมต่อคลาวน์

  Loading

  นำเสียงอันไพเราะมาสู่ชีวิตของคุณ
  ● แบบจิ๋วใส่ในรูหู CIC
  ● มีบริการคลาวด์
  ● ไมโครโฟนแบบมีทิศทาง
  ● มี 8 ช่องสัญญาณ / 6 โปรแกรม
  ● รองรับบลูทูธ และแอปพลิเคชั่น
  ● มี Voice Ranger / การลดเสียงก้อง
  ●โครงสร้างที่ทนทานสำหรับ SecureTec ระดับมาตรฐาน IP65

 • เครื่องช่วยฟังเชื่อมต่อคลาวน์แบบจิ๋วใส่ในรูหู CIC (เฉพาะข้างซ้าย)

  เครื่องช่วยฟังแบบเชื่อมต่อคลาวน์

  Loading

  นำเสียงอันไพเราะมาสู่ชีวิตของคุณ
  ● แบบจิ๋วใส่ในรูหู CIC
  ● มีบริการคลาวด์
  ● ไมโครโฟนแบบมีทิศทาง
  ● มี 8 ช่องสัญญาณ / 6 โปรแกรม
  ● รองรับบลูทูธ และแอปพลิเคชั่น
  ● มี Voice Ranger / การลดเสียงก้อง
  ●โครงสร้างที่ทนทานสำหรับ SecureTec ระดับมาตรฐาน IP65

 • เครื่องช่วยฟังเชื่อมต่อคลาวน์แบบเต็มช่องหู ITC (เฉพาะข้างขวา)

  เครื่องช่วยฟังแบบเชื่อมต่อคลาวน์

  Loading

  นำเสียงอันไพเราะมาสู่ชีวิตของคุณ
  ● แบบเต็มช่องหู ITC
  ● มีบริการคลาวด์
  ● ไมโครโฟนแบบมีทิศทาง
  ● มี 8 ช่องสัญญาณ / 6 โปรแกรม
  ● รองรับบลูทูธ และแอปพลิเคชั่น
  ● มี Voice Ranger / การลดเสียงก้อง
  ●โครงสร้างที่ทนทานสำหรับ SecureTec ระดับมาตรฐาน IP65