Search

repeller

 • เครื่องไล่สัตว์แบตเตอรี่

  เครื่องไล่สัตว์

  ตรวจสอบ ปกป้อง ป้องกัน
  ● ลำโพงอัลตราโซนิก 2 ตัว
  ● ความถี่อัตโนมัติ
  ● ครอบคลุมอัลตราโซนิก 180 องศา
  ● ทำงานด้วยแบตเตอรี่หรืออะแดปเตอร์  (เลือกได้)
  ● แหล่งจ่ายไฟสากลตั้งแต่ 100V ถึง 240V