night light

 • รีโมทเครื่องลดไรฝุ่น

  เครื่องไล่สัตว์

  Loading

  ตรวจสอบ ปกป้อง ป้องกัน
  ● ไฟกลางคืนสีเหลือง
  ● ลำโพงอัลตราโซนิก
  ● จ่ายไฟด้วยอะแดปเตอร์ AC
  ● การป้องกันตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วัน
  ● ลดอาการแพ้ แบคทีเรีย และไวรัส
  ● แหล่งจ่ายไฟสากลตั้งแต่ 100V ถึง 240V