collar

 • ปลอกคอปราศหมัด

  ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

  Loading

  ตรวจสอบ ปกป้อง ป้องกัน
  ● กันน้ำ
  ● ปลอดภัย 100% และมีประสิทธิภาพสำหรับสัตว์เลี้ยง
  ● ไม่ต้องใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลง
  ● ปราศกลิ่น ความวิตกกังวล และสารเคมี
  ● ใช้ได้กับสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
  ● ให้สัตว์เลี้ยงสงบและสบายขณะไล่หมัด

 • ปลอกคอฝึกสอน

  ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

  Loading

  ตรวจสอบ ปกป้อง ป้องกัน
  ● Water Resistant
  ● Humane, painless, and lightweight
  ● Ergonomically designed to fit the dog’s neck
  ● Ultrasonic sound to train dogs to stay calm and lower its barks