Search

2 in 1

 • เครื่องไล่ยุง 2 in 1

  เครื่องไล่สัตว์

  ตรวจสอบ ปกป้อง ป้องกัน
  คลื่นโซนิค + แผ่นยากันยุง
  ● แบตเตอรี่ + สาย Micro USB (เลือกได้)
  ● แบบพกพาสำหรับกลางแจ้งและในร่ม
     * สินค้าไม่รวมแผ่นยากันยุง