แอพพลิเคชั่นสำหรับเครื่องช่วยฟัง

myHearing

การทดสอบการได้ยินอัตโนมัติและการปรับฟังก์ชันเครื่องช่วยฟัง

ฟังค์ชัน

✓ จับคู่เพื่อควบคุมเครื่องช่วยฟังของคุณ
✓ เข้าใจความสามารถการได้ยินอย่างรวดเร็วด้วยการทดสอบในแอพ
✓ ตรวจจับเสียงรบกวนรอบข้างเพื่อปรับแต่งได้ทันที
✓ สรุปผลออดิโอแกรมให้แก่ผู้ใช้
✓ แนะนำเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมอัตโนมัติโดยอิงจากออดิโอแกรมของคุณ
✓ แอพสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าคลาวด์ได้โดยตรง
✓ ใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

✧ โปรดทราบ: จำเป็นต้องใช้หูฟัง (หูฟังที่เราแนะนำหรือหูฟังของคุณ) สำหรับการทดสอบการได้ยิน

แอพพลิเคชั่นสำหรับเครื่องช่วยฟัง

goodHearing

การทดสอบการได้ยินอัตโนมัติและการปรับฟังก์ชันเครื่องช่วยฟัง

ฟังค์ชัน

✓ จับคู่เพื่อควบคุมเครื่องช่วยฟังของคุณ
✓ เข้าใจความสามารถการได้ยินอย่างรวดเร็วด้วยการทดสอบในแอพ
✓ ตรวจจับเสียงรบกวนรอบข้างเพื่อปรับแต่งได้ทันที
✓ สรุปผลออดิโอแกรมให้แก่ผู้ใช้
✓ แนะนำเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมอัตโนมัติโดยอิงจากออดิโอแกรมของคุณ
✓ ปรับระดับเสียงและการตั้งค่าโหมดได้ (3 โหมด: ปกติ/สนทนา/ในรถยนต์)
✓ สามารถทำการปรับแต่งเพิ่มเติมได้: ความถี่และการลดสัญญาณรบกวน
✓ การควบคุมแยกหูซ้าย/ขวา

✧ โปรดทราบ: จำเป็นต้องใช้หูฟัง (หูฟังที่เราแนะนำหรือหูฟังของคุณ) สำหรับการทดสอบการได้ยิน

แอพพลิเคชั่นสำหรับเครื่องช่วยฟัง

goHearing Pro

goHearing Pro App icon Hearing Aid remote

การทดสอบการได้ยินอัตโนมัติและการปรับฟังก์ชันเครื่องช่วยฟัง

ฟังค์ชัน

✓ เข้าใจความสามารถการได้ยินอย่างรวดเร็วด้วยการทดสอบในแอพ
✓ ตรวจจับเสียงรบกวนรอบข้างเพื่อปรับแต่งได้ทันที
✓ สรุปผลออดิโอแกรมให้แก่ผู้ใช้
✓ แนะนำเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมอัตโนมัติโดยอิงจากออดิโอแกรมของคุณ
✓ ปรับระดับเสียงและการตั้งค่าโหมดได้ (3 โหมด: ปกติ/สนทนา/ในรถยนต์)
✓ สามารถทำการปรับแต่งเพิ่มเติมได้: ความถี่และการลดสัญญาณรบกวน
✓ การควบคุมแยกหูซ้าย/ขวา

✧ โปรดทราบ: จำเป็นต้องใช้หูฟัง (หูฟังที่เราแนะนำหรือหูฟังของคุณ) สำหรับการทดสอบการได้ยิน

แอพสำหรับกังหันลม

Windmill Pro

ตรวจสอบและควบคุมกังหันลมของคุณจากระยะไกล

ฟังค์ชัน

* พื้นฐาน
✓ สร้างแรงดันไฟฟ้า
✓ ตัวแสดงระดับแบตเตอรี่
✓ เบรกหรือปล่อยเบรก

* ขั้นสูง
✓ สร้างแรงดันไฟฟ้า
✓ สร้างแอมป์
✓ สร้างพลัง
✓ อายุการใช้งานการผลิตไฟฟ้า

แอพสำหรับไฟถนน LED แบบ iOT

IoT LED Street Lamp

ตรวจสอบและควบคุมไฟถนน LED ของคุณจากระยะไกล

ฟังค์ชัน

✓ ตั้งเวลาได้หลายตัว: 7 วัน/24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
✓ เปิดปิดอัตโนมัติ

แอพสำหรับเครื่องไล่สัตว์ดิจิทัล

Solar Animal Repeller

ตรวจสอบและควบคุมเครื่องไล่สัตว์ของคุณจากระยะไกล

ฟังค์ชัน

✓ เพิ่มรูปโปรไฟล์เพื่อระบุอุปกรณ์ของคุณ
✓ ตัวแสดงระดับแบตเตอรี่
✓ ตั้งรหัสผ่าน
✓ การตั้งความถี่: 8 ความถี่ที่ปรับได้สำหรับการไล่สัตว์ต่างๆ
✓ ตั้งเวลาได้หลายตัว: 7 วัน/24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
✓ โหมดการตั้งค่า: กลางวัน/24ชั่วโมง/กลางคืน
✓ การตรวจจับจำนวนครั้ง
✓ โหมดการตรวจจับ PIR

แอพเครื่องไล่หนูดิจิทัล

Bluetooth Pest Repeller

ตรวจสอบและควบคุมเครื่องไล่สัตว์ของคุณจากระยะไกล

ฟังค์ชัน

✓ ตั้งชื่ออุปกรณ์เพื่อการจัดการ
✓ เพิ่มรูปโปรไฟล์เพื่อระบุอุปกรณ์ของคุณ
✓ การจับเวลา 6 รูปแบบ : 7 วันต่อสัปดาห์ / เช้า / เย็น 12 ชั่วโมง
✓ ตั้งค่าความดันเสียง: สูง/กลาง/ต่ำ

แอพสำหรับไฮบริดอินเวอร์เตอร์ DC/AC

Automaxx Hybrid Inverter

ตรวจสอบและควบคุมไฮบริดอินเวอร์เตอร์ DC/AC ของคุณจากระยะไกล

ฟังค์ชัน

✓ เปิด/ปิดอินเวอร์เตอร์
✓ แสดงกำลังเอาต์พุตทั้งหมด (วัตต์)
✓ แสดง DC อินพุต
✓ แสดง AC เอาต์พุต
✓ การตั้งตัวจับเวลา
✓ อัปโหลด/เปลี่ยนรูปภาพอินเวอร์เตอร์ของคุณ
✓ ตั้งชื่อและเลขที่อินเวอร์เตอร์ของคุณและ

แอพสำหรับอินเวอร์เตอร์

Automaxx Inverter Pro

ตรวจสอบและควบคุมอินเวอร์เตอร์ของคุณจากระยะไกล

ฟังค์ชัน

✓ เปิด/ปิดอินเวอร์เตอร์
✓ แสดงกำลังเอาต์พุตทั้งหมด (วัตต์)
✓ แสดง DC อินพุต
✓ แสดง AC เอาต์พุต
✓ การตั้งตัวจับเวลา
✓ อัปโหลด/เปลี่ยนรูปภาพอินเวอร์เตอร์ของคุณ
✓ ตั้งชื่อและเลขที่อินเวอร์เตอร์ของคุณและ